top of page

Kjeldal jaktområde

 

Kjeldal jaktområde ligger i Nome kommune like ved fylkesvei 3310 mellom Drangedal og Lunde i Telemark (Gnr: 123, bnr 5). Området består av  ca 6200 daa skogsterreng som strekker seg langs fylkesvei 3310. Området har en høydeforskjell fra ca  200 - 624 m.o.h og har i 2022 en kvote på 3 elg, 5 hjort, 5 rådyr, skogsfugl og hare.  Området er en del av Juels skogforvaltning sine 40 000 daa. 

 

Jakta inkluderer hytte med 8 sengeplasser, tilgang til elgtrack, slakteri og kjølerom.

 

Link til Eivindstulhytta i Google maps: 

Storlifjell.jpg

Kontaktpersoner

Kristian Jørgensen (tidligere leietaker) - 941 93 904

Rune Sandstå (Nabovald): 957 56 409

Området.jpg
Jeger.jpg
DJI_0218-HDR.jpg
Elgtrack3.jpg
Elgtrack2.jpg
Eivindsstul.jpg
oversikt_rupåsen.jpg
Grå elghund.jpg
4.jpg
Eivindsstul4.jpg
Kjølerom.jpg
Slakteribygning Nakksjø.jpg
JRF_7033.jpg

Kjeldal jaktområde:

 

Overnatting: Inkludert i leie av terreng følger med leie av Eivindstulhytta som fritt kan benyttes fra 1. september - 23. desember. I sommermånedene blir hytta leid ut til turister, men jegerne kan leie hytta til redusert pris i sommersengen til seg selv og familie. Følg link for mer info om hytta her:

 

Det jaktbare området i terrenget er 6 269 daa. I tillegg benyttes til kvoten til Bjønnemyr terrenget (ca 2 617 daa) og Sverdalsterrenget (ca 1 334 daa).  Kvoteberegningen for storvilt er derfor på ca 10 220 daa. 

 

Kjølerom: Juels skogforvaltning har eget kjølerom og slakteri som fritt kan benyttes av leietakerne. Elgtrack/henger kan benyttes ved behov, men deles mellom flere jaktlag og må derfor leveres tilbake så raskt som mulig.

 

Link til kjølerom:

 

Jakta er en del av Skreddarholet storvalt som forvalter totalt ca 67 000 daa. Storvaldet har eget styre og følger vedtatt bestandsplan og gjeldende vedtekter. I bestandsplanen er det aktuelle området merket som Kjeldal/Bjønnemyr (markert gult).

 

N.B. Området leies kun ut til erfarne jegere med god jaktmoral.  Respekt for natur, vilt og naboer er en forutsetning for å leie terreng hos oss. 

bottom of page