top of page

Skogsfugljakt på Storlifjell

 

Jaktområdet ligger i Nome kommune like ved fylkesvei 3310 mellom Drangedal og Lunde i Telemark (Gnr: 123, bnr 5). Området består av  ca 5100 daa skogsterreng like i nærheten av fylkesvei 3310. Området har en høydeforskjell fra ca  200 - 494 m.o.h. og har en stor bestand av tiur og orrfugl.

 

Jakta inkluderer hytte med 8 sengeplasser.

 

Link til Kabbestulhytta i Google maps: 

https://goo.gl/maps/k7eETTTcWAqy198y5

Storlifjell.jpg

Kontaktpersoner

Fredrik Juel (Grunneier) - 971 49 160

Shotgun Shells
DJI_0142.jpg
Grouse hunting in northern Norway with hunting dog irish setter_.jpg
Tetrao urogallus in wild nature in spruce forest, western capercaillie.jpg
black grouse Orrfugl from the Norwegian highland.jpg
 Setter Gordon stands on the bank of the autumn lake_.jpg
Grouse hunting in northern Norway with hunting dog irish setter_.jpg
JRF_9933.jpg
JRF_9901.jpg
DJI_0146.jpg

Storfugljakt på

Storlifjell (Nome/Telemark)

 

Det jaktbare området i terrenget er på ca 5100 daa og har en rik skogsfugl bestand med både tiur og orrfugl. Leietager vil ha eksklusiv tilgang til jaktområdet i leieperioden.  

Jakta inkluderer leie av terreng og leie av Kabbestulhytta. Prisen gjelder enten mandag - torsdag (4 dager) eller fredag - søndag (3 dager) prisen er kr 5000,- for inntil 6 jegere og gir leietagerne fri tilgang til veiene i jaktterrenget. Følg link for mer info om hytta her:

 

Kjølerom: Juels skogforvaltning har eget kjølerom og slakteri som fritt kan benyttes av leietakerne. 

 

Jakta er en del av Skreddarholet storvald som forvalter totalt ca 67 000 daa. Storvaldet har eget styre og følger vedtatt bestandsplan og gjeldende vedtekter. 

 

N.B. Området leies kun ut til erfarne jegere med god jaktmoral.  Respekt for natur, vilt og naboer er en forutsetning for å leie terreng hos oss. 

Pris mandag - torsdag (4 dager): Kr 5000,-

Pris fredag - mandag (3 dager): Kr 5000,-

Det er ingen baglimit og det gis ingen refusjon etter bestilling. Hytta ligger ca 5 kilometer fra der jaktområdet starter.

Kontakt grunneier på telefon: 97149160 for befaring/bestilling

JRF_9940.jpg
JRF_9912.jpg
bottom of page