top of page

Utsiktspunkt Rupåsen

Vindmøllestien - toppunkt

Oversikt 1 med pil.jpg

Brunane/Lubergheia

Fra området på Rupåsen får man bedre oversikt over det planlagte kraftverket. De mørkeblå feltene viser områder med solcellepanel.

Kraftproduksjonen

Antall vindturbiner 39
Estimert årlig produksjon vindkraft: 818 gwh
Estimert årlig produksjon solkraft: 280 gwh
Investeringskostnad: ca 5,3 mrd kroner

Karttegning med pil.jpg
bottom of page