top of page

Sopp og bær.

Bær og sopp har alltid vært en viktig del av næringsgrunnlaget for folk i området. Store områder med furuskog gir gode vekstforhold for bær og sopp. På 40-70 tallet stoppet togene ved Kabbestul stasjon ca 3 kilometer fra Villmarksevetyret bobilparkering. Her kunne ivrige bærplukkkere gå av toget for å fylle bøttene for så å ta toget tilbake etter endt "økt".
bottom of page